• Konsultacje z rzeczoznawcą

  Samodzielna wycena wartości nieruchomości jest trudna, dlatego warto zaopiniować obiektywne cechy nieruchomości przed sporządzeniem operatu....

  See project
 • Cele wyceny

  Zabezpieczenia kredytów bankowych, określenia ceny kupna-sprzedaży, podziału majątku, celów skarbowo-podatkowych, określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej, ubezpieczenia, odszkodowań oraz innych wg potrzeb....

  See project
 • Co wyceniamy

  Mieszkania, domy, działki zabudowane i niezabudowane; inne nieruchomości (np. do likwidacji)....

  See project