Samodzielna wycena wartości nieruchomości jest trudna, dlatego warto zaopiniować obiektywne cechy nieruchomości przed sporządzeniem operatu.