Zabezpieczenia kredytów bankowych, określenia ceny kupna-sprzedaży, podziału majątku, celów skarbowo-podatkowych, określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej, ubezpieczenia, odszkodowań oraz innych wg potrzeb.