Mieszkania, domy, działki zabudowane i niezabudowane; inne nieruchomości (np. do likwidacji).