Jakie dane powinno zawierać dobre pełnomocnictwo na zebranie?

15 grudnia 2017

W zależności od celu wystawienia pełnomocnictwa możemy rozróżnić pełnomocnictwo ogólne oraz szczegółowe. Pełnomocnictwa ogólne przekazywane są najczęściej członkom rodziny lub partnerom, którzy na stałe zajmują się naszym lokalem, w którym osobiście nie mieszkamy. Kopię takiego pełnomocnictwa możemy przekazać Zarządcy, aby było honorowane i uwzględniane zawsze jako głos właściciela przy sprawach bieżących, jak np. zgłoszenie awarii czy wgląd do dokumentacji.

Do głosowania uchwał zazwyczaj stosuje się pełnomocnictwa szczegółowe, tj. do głosowania na konkretnym zebraniu i/lub pod konkretnymi uchwałami. Takie pełnomocnictwo jest o wiele bardziej bezpieczne i nie do podważenia w przypadku głosowania uchwał istotnych dla funkcjonowania wspólnoty, np. w sprawie zmiany sposobu zarządzania lub wyboru członków Zarządu Wspólnoty.

Prawidłowo przygotowane pełnomocnictwo posiada datę, dane osoby je wystawiającej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontakt, warto dodać numer PESEL), a także dane osoby, dla której pełnomocnictwo jest udzielane, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL lub dokumentu tożsamości. Z przezorności warto użyć numeru PESEL jako tego elementu danych osobowych, które nigdy się nie zmieniają.

Kolejną istotną kwestią jest jasne opisanie czego dane pełnomocnictwo dotyczy oraz podpis osoby jej udzielającej. Tak stworzone pełnomocnictwo będzie respektowane na każdym zebraniu wspólnoty oraz, co niezmiernie istotne, dla swojej skuteczności nie wymaga dodatkowo poświadczenia notarialnego tak dokumentu, jak i podpisów.