Fotowoltaika w naszym wykonaniu

5 maja 2022

Dzięki zaufaniu współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Ryżowej 44 w Warszawie oraz determinacji naszego opiekuna nieruchomości – Moniki Brzuszczak, doprowadziliśmy do pierwszego w naszej firmie montażu paneli fotowoltaicznych.

Nie był to prosty projekt. Na początku musieliśmy przekonać do tego pomysłu członków Wspólnoty. Następnie konieczne było przeprowadzenie głosowania uchwały, co w przypadku ponad 300 lokalowej wspólnoty jest bardzo czasochłonne. Następnie spośród wielu firm musieliśmy wybrać te najlepsze i z nimi przeprowadzić negocjacje, a po wyborze wykonawcy wspólnie zorganizować całe przedsięwzięcie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Zarząd Wspólnoty zdecydował się na współpracę z firmą Zielona Energia. My również nie żałujemy tego wyboru. Pomimo pojedynczych problemów, które wynikły w toku realizacji inwestycji, ostatecznie udawało się znaleźć wspólne rozwiązania. Możemy więc z czystym sumieniem polecić tę firmę innym zainteresowanym wspólnotom mieszkaniowym.

Instalacja pracuje od połowy marca br. i już przynosi pierwsze korzyści, pomimo tego, że to jeszcze nie są miesiące o najlepszym nasłonecznieniu. W skali roku instalacja nie zapewnia produkcji energii niezbędnej do zaspokojenia całego zapotrzebowania części wspólnych, ale i tak oszczędności są zauważalne.

Obecnie w trakcie dnia taka instalacja produkuje tyle energii elektrycznej ile w miesiącu zużywa rodzina w średniej wielkości mieszkaniu. Przez pierwsze niecałe dwa miesiące pracy instalacji zaoszczędziliśmy tyle energii ile elektrownia wytworzy spalając 3 tony węgla. Cieszymy się, że w ten sposób możemy uczestniczyć w ochronie naszego środowiska.

Oczywiście są też dni kiedy instalacja produkuje więcej prądu, niż jest to konieczne. Na tę okoliczność konieczne było podpisanie odrębnej umowy na odkup energii przez obecnego sprzedawcę. Gdybyśmy nie zmienili sprzedawcy, w celu uzyskania lepszej ceny energii elektrycznej Wspólnota byłaby wówczas rozliczana na zasadach prosumenckich. Nasza dodatkowa praca jednak bardzo opłaca się wspólnocie, gdyż w ostatecznym rozrachunku zmiana ta jest korzystniejsza finansowo, niż pozostanie przy lokalnym dostawcy prądu. Zwracamy na to uwagę, ponieważ to dodatkowo zwiększa atrakcyjność całego przedsięwzięcia.

Przed nami jeszcze oczywiście długoletni test sprawności wszystkich urządzeń. 15 lat gwarancji to długi okres i przez ten czas mamy zapewnioną ochronę. Liczymy jednak, że zapewnienie dostawcy o dłuższym okresie użytkowania całej instalacji okażą się prawdziwe. W związku z dużym wykorzystaniem produkowanej energii ze słońca prognozowany okres zwrotu wynosi 4,5 roku. Natomiast każda podwyżka cen energii elektrycznej skraca ten okres.

Po tym doświadczeniu jeszcze chętniej będziemy proponowali naszym Klientom inwestycje w fotowoltaikę. Obecnie jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, spodziewanego w najbliższych latach, przyspieszonego tempa utraty wartości nabywczej środków, zakumulowanych przez współwłaścicieli m.in. na funduszach remontowych.

Nie na każdej inwestycji można się spodziewać wielkich oszczędności, jednak warto przynajmniej sprawdzić opłacalność przedsięwzięcia. Wielu naszych Klientów ma aktualnie zagwarantowane korzystne stawki za sprzedaż energii elektrycznej na kolejne lata, a inwestycja w fotowoltaikę pomoże zminimalizować znaczny wzrost tych kosztów, którego mogą się spodziewać po zakończeniu obecnych umów. Kilka innych wspólnot mieszkaniowych będących pod naszą opieką już głosuje uchwały w tej sprawie i są one pozytywnie odbierane przez Mieszkańców.

Zachęcamy do inwestycji w fotowoltaikę, a niezdecydowanym chętnie przybliżymy szczegóły i podzielimy się swoim doświadczeniami.