Jakie informacje możemy uzyskać z księgi wieczystej nieruchomości?

15 września 2017

Księga wieczysta nieruchomości jest najważniejszym dokumentem świadczącym o prawie własności lub współwłasności do danego lokalu. Podstawą nabycia lokalu lub jego udziału jest akt notarialny, jednakże prawo własności nabywamy z chwilą wpisu dokonania czynności zakupu do księgi wieczystej. W dzisiejszych czasach informacja o podpisaniu aktu notarialnego trafia do Sądu wieczysto-księgowego zazwyczaj tego samego dnia, więc często daty na akcie notarialnym oraz w księdze wieczystej są tożsame.

Każdy wyodrębniony lokal, mieszkalny, użytkowy czy w wielu przypadkach hala garażowa, posiadają swoje własne księgi wieczyste. Najłatwiej odnaleźć je w swoich aktach notarialnych, gdzie opisane są ciągiem liter i cyfr ułożonych w odpowiedniej kolejności np. WA1M/00000000/1. Treść księgi możemy sprawdzić poprzez wpisanie jej numeru na odpowiedniej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. Kliknij tutaj. Po prawidłowym wpisaniu numeru księgi pojawi się nam jej skrócona wersja informująca o adresie szukanej nieruchomości oraz jej właścicielu. Otwierając natomiast aktualną księgę wieczystą możemy zobaczyć inne istotne informacje, przede wszystkim udział lokalu w nieruchomości wspólnej dane właścicieli, a także obciążenia oraz służebności jakimi obciążona jest dana nieruchomość.

Udziały wszystkich lokali mieszkalnych, jednakże bez danych ich właścicieli, znajdują się w księdze wieczystej nieruchomości głównej w dziale II tj. własność. To z tego miejsca można szybko i łatwo wyciągnąć odpowiednie dane do listy do głosowania nad uchwałą, czy też wniosku o zwołanie zebrania.

UWAGA!!! Do udziału lokalu mieszkalnego zazwyczaj należy dodać także cząstkowy udział właścicieli w hali garażowej znajdującej się na nieruchomości. Aby poznać ten udział należy odnaleźć księgę wieczystą hali garażowej i jej całkowity udział podzielić przez ilość praw/udziałów do lokalu (miejsc postojowych/komórek), a następnie przyporządkować je do odpowiednich właścicieli lokali.