Wspólnotom, którym na bieżąco nie świadczymy usługi zarządzania nieruchomością, możemy sprawdzić prawidłowość i kompletność podjętych we wspólnocie uchwał lub przygotować uchwały pod indywidualne potrzeby.