Bez konieczności Twojego zaangażowania. Dzięki cyklicznym raportom będziesz miał kontrolę nad poszczególnymi etapami sprzedaży.