Wykonujemy inwentaryzację stanu lokalu, dokumentację fotograficzną, dbamy o estetykę.