Wykonujemy także opinie eksperckie dotyczące wskazanych problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych wraz z sugestią koniecznych do podjęcia kroków. Dysponujemy szerokim bagażem dotychczasowych doświadczeń oraz ekspertów specjalizujących się w wielu obszarach rynku nieruchomości.