Zachęcamy właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez Acrestę, aby powierzyli najem lokalu Administratorowi całego obiektu. Kto, jak nie Administrator najlepiej zajmie się Waszym lokalem.