Możemy również wykonać kompleksowy audyt całego procesu zarządzania nieruchomością (analiza dokumentacji, przyjętych rozwiązań, dopasowania aktualnych zakresów usług do rzeczywistych potrzeb, benchmarking usług zewnętrznych, itp.).