Kariera

Paweł Nowicki
Partner ds. Rozwoju | Zarządca Nieruchomości
Karolina Jurczak
Partner Zarządzający | Zarządca Nieruchomości
Monika Brzuszczak
Opiekun | Zarządca Nieruchomości
Magdalena Plewicka
Asystent Opiekuna | Zarządcy Nieruchomości